HYJ yhdistykset

Helsingin yhteisjärjestö JHL ry:n jäsenyhdistykset

004 Stara JHL rypj Risto Alvikko

risto.alvikko@hel.fi

http://helsinki4.jhlyhdistys.fi/

 

005 Helsingin
Bussiliikenne Oy:n
henkilökunta JHL ry


pj Esa Hänninen

han.esa@gmail.com

http://www.jhl005.fi/ 
006 Stadin energia ammattilaiset JHL rypj  Seppo Mäkiseppo.maki@helen.fi  
007 Helsingin raidetyöntekijät JHL rypj Pasi Laakkonenpasi.laakkonen@hel.fihttp://www.jhl007.fi/ 
008 Helsingin nuohoojain ammattiosasto JHL rypj Ossi Puomilahtiossi@puomilahti.net  
013 Helsingin rakennusviraston konekorjaamon ammattiyhdistys JHL rypj Lars-Peter Bäckströmlars-peter.backstrom@hel.fi  
015 Helsingin sosiaali- ja terveysviraston henkilöstö JHL rypj Niina Pahtelaniina.pahtela@hel.fihttp://jhl015.jhlyhdistys.fi/ 
019 Raitio- ja metrohenkilökunnan yhdistys JHL rypj Pertti Myllerpertti.ak.myller@gmail.com  
020 Helsingin kunnalliset perhepäivähoitajat JHL rypj Maire Vilokki

puheenjohtaja.jhl20@gmail.com

 

  
023 Helsingin lastensuojelijat JHL rypj Tanja Pelttaritanja.pelttari@suomi24.fihttp://helsinginlastensuojelijat.jhlyhdistys.fi/ 
032 Helsingin satamarakentajat JHL rypj Tapio Nilssontapio.nilsson@portofhelsinki.fi  
039 Helsingin kaupungin talonrakentajat JHL ry

pj Pekka

Koivunen

pekka67@hotmail.com  
040 Helsingin palomiesyhdistys JHL rypj Ari Muranenari.muranen@hel.fi  
053 Helsingin liikennealan toimihenkilöt JHL rypj Marghita Pajunenmarghita.pajunen@hel.fi  
081 Helsingin päivähoito JHL rypj Tarja Thacitarja.thaci@hel.fihttp://www.jhl81.fi 
083 Liikennelaitok-sen autokorjaamon ammattiosasto KTV rypj Hannu Toikkanenhannu.toikkanen@gmail.com  
099 Tervalammen kartanon henkilökunnan JHL rypj Markku Niomarkku.nio@hel.fi  
133 Helsingin kunnallisten koulujen henkilökunta JHL rypj Vesa Ventovesa.vento@hel.fihttp://www.jhl133.fi/ 
147 Outamon oppilaskodin henkilökunnan yhdistys KTV rypj Marju Poutiainen

mantanen@gmail.com

  
210 Palmian henkilökunta JHL rypj Eija Paananen

eija.paananen@hel.fi

http://www.jhl210.fi/ 
     
238 Pääkaupunkiseudun ympäristöhuollon työntekijät JHL rypj Ilkka Lampinenika50@hotmail.com  
243 Helsingin satamalaitoksen henkilökunta JHL rypj Pekka Pietiläinenpekka.pietilainen@portofhelsinki.fi  
271 Helsingin kaupungin autokorjaamon työntekijät JHL rypj Jarmo Marlesjarmo.marles@hel.fi  
279 Helsingin vammaishuollon henkilökunta JHL rypj Jarno Salmelajarno.salmela@hel.fihttp://jhl279.fi/ 
292 Helsingin sataman työnjohtajat ja toimihenkilöt JHL rypj Tapio Jeskanen

tapio.jeskanen@portofhelsinki.fi

 

  
348 Helsingin kaupungin kiinteistöyhtiöiden työntekijät JHL rypj Raija Metsälampi-Ekroosraija.metsalampi-ekroos@pp.inet.fi  
354 Helsingin kaupungin teknisten alojen sopimuspalk-kaiset JHL rypj Esa Liedesesa.liedes@helen.fi  
398 Helsingin sosiaali- ja terveysalan hoitohenkilöstö JHL rypj Anna Breilinanna.breilin@kolumbus.fihttp://www.jhl398.fi/ 

564 HSL Helsingin seudun liikenne JHL ry

pj Leila Karttunen-Selinleila.karttunen-selin@hsl.fi  
580 Helsingin mielenterveystyöntekijät JHL rypj Jukka Salmijärvijukka.salmijärvi@hel.fihttp://helsinki580.jhlyhdistys.fi/ 

851 Heka -konsernin toimihenkilöt JHL ry

pj Antti Alhanko

antti.alhanko@hekaoy.fi

  
871 Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan henkilöstö JHL rypj Timo Lautaniemitimo.lautaniemi@hel.fi  
872 Hallinnon, tietotyön ja tukipalvelujen ammattilaiset JHL rypj Kirsi Massinen

kirsi.massinen@hel.fi