YT-sopimuksen irtisanominen

24.11.2017

Helsingin yhteisjärjestö JHL on irtisanoutunut kaupungin yhteistoimintasopimuksesta 21.11.2017.


Helsingin kaupunki solmi uuden yhteistoimintasopimuksen henkilöstöjärjestöjen kanssa kesäkuussa 2017. JHL:n mielestä yhteistoiminta on ollut heikkoa kesästä asti monella sektorilla. Työnantaja on kyllä kuunnellut näkemyksiämme lukuisista epäkohdista mutta epäkohtiin ei ole puututtu JHL:n näkemyksen mukaan riittävän tehokkaasti. Osaan viesteistä on reagoitu ja käyty keskusteluja, mutta toimenpiteiden kanssa ei kaikilla sektoreilla ole onnistuttu. Kaupungin strategia lupaa avoimuutta ym. henkilöstöystävällisyyttä, mutta esimerkiksi tiedonsaanti on kesästä asti ollut heikompaa kuin aiemmin. Yhteistoimintasopimuksen allekirjoitetussa pöytäkirjassa luvattiin parantaa ja kehittää yhteistoimintaa mutta valitettavasti yhteistoiminta on vain näkemyksemme mukaan heikentynyt. Moni jäsenemme on myös saanut kokea huonoa yhteistoimintaa hallinto- ja tukipalvelun henkilöstösuunnitelman vuoksi. Yhtenä esimerkkinä voimme käyttää sitä, että tehty vääränlainen resurssimitoitus ja sen seurauksena on tehty huono henkilöstösuunnitelma ja mm. tästä johtuen on tullut tilanne että työnantaja harrastaa heikkoa yhteistoimintaa. Työnantaja pitää yhteistoimintatilaisuuksia, joissa se laittaa ihmiset hakemaan tehtäviä, joista se ei pysty kertomaan työsopimuksen perusasioita kuten nimikkeitä ja palkkaa työntekijöille. 

 

Tyhjien tuolien edustuspaikat on myös hiertänyt JHL:n edustajia. Tämä asia on tosin enemmänkin muiden järjestöjen kanssa korjattava asia, kuin työnantajan kanssa. Yhteinen tahtotila on löydyttävä siitä, että YT-sopimukseen liittyvä allekirjoituspöytäkirja, jossa järjestöpaikat on määritelty on avattava. Tyhjillä tuoleilla tarkoitan sitä, kun sopimusta tehdessä muut järjestöt pitivät kiinni siitä, että pääsopijajärjestö sopimusta edustuksista 2+2+2 on noudatettava kirjaimellisesti. Tämä tarkoittaa sitä, että JHL:llä on 1 paikka yhdessä Jytyn kanssa pääsopijajärjestö JAU:na, Jukolla on 2 paikkaa ja Koholla (Super +´Tehy) 2 paikkaa. Niissä paikoissa, joissa Koholla ei ole olleenkaan jäseniä nämä kaksi paikkaa jää tyhjäksi. Esimerkkinä olemme tästä logiikasta käyttäneet paljolti Staraa, jossa on noin 1600 työntekijää, joista JHL:n jäseniä noin 1000, Jukolla noin 50 jäsentä ja Jytyllä 50-100, edustuksellisessa pöydässä paikat menee siten, että JHL ja Jyty molemmilla 1 ja Jukolla 2 paikkaa, ei mene ihan edustettavien jäsenten mukaan.

Näiden ja monen muun epäkohdan vuoksi JHL on päätynyt tähän kovaan, eikä missään tapauksessa helppoon päätökseen. Työntekijöitä pitää arvostaa ja kunnioittaa.

 

Täytyy kuitenkin todeta, että päätös perustui kokonaisharkintaan, jossa täytyi myös punnita sitä, että on myös toimialoja ja liikelaitoksia, joissa on paneuduttu asiaan paremmin ja siellä asiat on edenneet hyvään suuntaan. Näiden alueiden osalta pahoittelemme sitä, että työ väliaikaisesti keskeytyi.

JHL noudattaa tietenkin yt-lakia, joka turvaa meidän kaikkien neuvotteluoikeudet jatkossakin. Yhteistoiminta työnantajan kanssa on meidän oikeus ja velvollisuus. Kaikki muu yhteistoiminta on ennallaan paitsi että tällä hetkellä Helsingissä JHL:n edustajat eivät osallistu edustuksellisiin työryhmiin, joita ovat esim. johtoryhmät ja henkilöstötoimikunnat. Jatkamme työnantajan kanssa keskustelua, jotta saisimme tilanteen normalisoitua.

 

Tärkeää on huomioida, että jäsenistön edusvalvonnasta huolehditaan vahvalla panostuksella. Pääluottamusmiehet ja luottamusmiehet hoitavat asioita ja neuvottelevat suoraan työnantajan kanssa epäkohdista.

 

 

Jatkotyöskentely asian eteen etenee seuraavasti. Keskusteluyhteys kaupungintalolle on auki koko ajan, haemme yhteistä tavoitetilaa ja siitä keskustellaan. Pääluottamusmiehet käyvät to 30.11. omassa jaostossaan keskustelua yhdessä liiton toimialajohtaja Håkan Ekströmin kanssa. Maanantaille 4.12. on kutsuttu koolle hallituksen varsinaiset ja varat sekä plm:t käymään läpi sen hetkistä tilannetta, mukana tässä tilaisuudessa liiton edustaja. Maanantaina 11.12. hallitus käy läpi asioita ja tiistaina 12.12. yhteisjärjestön edustajistossa käydään tilannekatsaus läpi, tarvittaessa edustajisto voi lähetekeskustelulla ohjeistaa hallitusta jatkotyöskentelyyn.