Helsingin yhteisjärjestö JHL ryn esitys valtuustolle

19.9.2017

HYJ:n esitys Kiky-helpotuksista

 

Helsingin yhteisjärjestö JHL ry                    29.8.2017

 

Helsingin kaupungin

valtuustoryhmät                                            ESITYS

 

Helsingin yhteisjärjestö JHL ry:n hallitus päätti kokouksessaan maanantaina 28.9.2017 lähestyä Helsingin kaupungin valtuustoryhmiä liittyen kilpailukykysopimuksen mukanaan tuomiin epäkohtiin.

Kilpailukykysopimuksen luoma epäreilu lisäero julkisen ja yksityisen sektorin palkkoihin, mm 30 % lomarahaleikkaus julkisen sektorin työntekijöille, tuntui ensimmäistä kertaa tänä kesänä. Osa Helsingin kaupungin matalapalkkaisista työntekijöistä joutui hakemaan tämän vuoksi toimeentulotukea. Vuoden 2018 talousarvioesitys ei poista tätä epäkohtaa.
Tämän johdosta esitämme, että keskustelisitte ryhmässänne, että kävi syksyn liittokierroksilla miten tahansa tulisi rikkaan Helsingin kaupungin huolehtia työntekijöistään ja poistaisi edes vuosilta 2018 ja 2019 lomarahaleikkaukset.

Perusteluna voidaan käyttää esim. kaupungin talouden positiivista tulosta, jonka tekemisessä henkilöstöllä on ollut suuri rooli. Perusteluissa voidaan lisäksi tuoda esiin kiky-sopimuksessa oleva eriarvoistava kohtelu verrattaessa kuntayhtiöihin, koska sopimus koskee vain kunnallisia työehtosopimuksia, ja lisäksi näistä suuri osa edustaa matalapalkkaisia työntekijöitä.

Haluamme yhdessä pitää huolta Helsingin kaupungin hyvästä maineesta työpaikkana ja olemme valmiita auttamaan sen kehittämisessä aina vain paremmaksi.

Pormestari Jan Vapaavuoren visio on tehdä Helsingistä maailman toimivin kaupunki, eiköhän me yhdessä varmisteta, että siitä tulee myös maailman paras julkisen alan työpaikka.

 

Helsingissä 29.8.2017

 

Merja Ruotsalainen                                         Timo Lautaniemi
Puheenjohtaja                                                   varapuheenjohtaja