Helsingin kaupungin johtamisen uudistáminen menossa päätöksentekoon

20.11.2015

Onko Helsinki siirtymässä virkamiesvaltaan?

Siirtyykö asukkaiden ja henkilöstön mahdollisuudet vaikuttaa historiaan?

 

Kaupunginjohtaja Pajusen esitys on tulossa ensi viikolla käsittelyyn kaupungin poliittisille päättäjille. Esityksessä suuri osa virastoista lakkautetaan ja muodostetaan toimialamallin mukaisesti isompia kokonaisuuksia ja muodostetaan ns. superlautakuntia. Lautakuntien vähentymisen myötä luottamushenkilöiden paikkoja vähenee huomattavasti ja näin demokratian näkökulmasta lähidemokratia etääntyy tavallisesta kuntalaisesta. Kuinka asukas saa jatkossa äänensä kuuluviin? Miten taataan henkilöstön mahdollisuudet tulla kuulluksi ja vaikuttaa työntekijöitä koskevien asioiden valmisteluun ja tulla kuulluksi päätöksiä tehtäessä?

Helsingin Sanomat kirjoitti keskiviikon 18.11. lehdessään Kaupunki-osiossa espoolaisten valtuutettujen huolen siitä, että valta on keskittynyt liikaa virkamiesjohdolle. Me JHL:n edustajat olemme huolestuneita siitä, että onko Helsingin kaupunki menossa samaan suuntaan. Näkemyksemme mukaan kaupunginjohtaja Pajusen esityksessä toimialamallista virkamiesvalta keskittyy ja kapenee Espoon malliin.

Esityksessä kulkee kaupunginjohtajamallin rinnalla pormestarimalli-vaihtoehto, jonka selvitys näyttää melko pintapuoliselta. Edellytämmekin lisäselvitystä pormestarimallista, jotta näkisimme sen mallin mahdolliset hyödyt kaupunginjohtajamalliin verrattuna.

Valtuustostrategiassa on päätetty johtamisen uudistamisesta kaupungissa. Uudistukseen onkin tarvetta, mutta onko ajankohta juuri nyt oikea, kun valtakunnallisesti ollaan Sote- ja itsehallintoalueiden myötä menossa uudenlaiseen kaupunkirakenteeseen.

Mistä löydämme tulevaisuuden luottamushenkilöt valtuustoihin - kuntalaiset, jotka päättävät yli 600 000 ihmisen asioista? Kaupunginjohtajan esityksen mukaisestihan kaupunginvaltuutetuista valitaan kaupunginhallitus ja kaupunginhallituksen jäsenistä valitaan superlautakuntien puheenjohtajat. Riittääkö luottamushenkilöiden aika ja löytyykö osaajia tarpeeksi.

 

Helsingin yhteisjärjestö JHL ry

puheenjohtaja Merja Ruotsalainen